Stadsnätbolaget logotyp

Lunger & Björkudden

Område installerat - efterbeställning möjlig

Så betalar du

Det pris som du ska betala beror på ditt val av prisalternativ på påskrivet avtal. I beloppen ingår arbete som kan berättiga till rotavdrag eller rutavdrag. Det finns två sätt att betala – endera mot faktura eller via delbetalning

Faktura
Betalning sker mot faktura med 10 dagars betaltid eller via delbetalning.

Delbetalning
Önskar du delbetala anslutningskostnaden fyller du i dina uppgifter här. Önskar du hellre sända oss dessa uppgifter via post går det givetvis bra. Efter att vi mottagit dessa uppgifter görs en kreditupplysning på dig och godkänns den skickas delbetalningsblanketter till din e-post. Har du ingen e-post får du dem via post. Delbetalningsblanketterna ska returneras till Stadsnätsbolaget. Vid delbetalning tillkommer aviavgifter och i vissa fall startavgift, information om detta finns på ditt avtal. Har ingen ansökan om delbetalning inkommit vid betalningstillfället kommer hela beloppet faktureras. De fastighetsägare som inte önskar betala aviavgifter kan betala anslutningskostnaden kontant mot faktura. 

Så fungerar rot- och rutavdraget

Klicka här för allmän information om både rot- och rutavdraget. På ditt avtal med oss kan du ta del av det arbete vi utför kan berättiga till rotavdrag, rutavdrag eller både och. På ditt avtal kan du också ta del av specifikt rot-belopp och/eller rut-belopp.

Ångerrätt

Vill du ångra ditt avtal med oss har du enligt lag rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande till oss om detta inom 14 dagar räknat från den dag som avtalet ingicks (den dag som du undertecknade vårt avtalsformulär). Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om detta (t.ex. ett brev eller ett e-postmeddelande) till kundtjanst@stadsnatsbolaget.se alternativt till Stadsnätsbolaget Sverige AB, Lings väg 2, 169 70 Solna. Du kan även fylla i och skicka oss den ångerblankett som finns som ett standardformulär på Konsumentverkets webbplats, www.konsumentverket.se.

Stadsnätsbolaget

Stadsnätsbolaget lanserade år 2016 ett nytt koncept som heter Digital Stad. Koncernen har sedan år 2009 varit pionjärer inom förläggning av fiber till villamarknaden. Under vår tid har vi byggt ut fiber till över 19 kommuner och försett cirka 70 000 fastigheter med fiber. Vi levererar ett öppet och neutralt nät med lika villkor för både leverantörer och för slutkund.

Adress

Lings väg 2
16970 Solna
Sverige