Stadsnätbolaget logotyp

Framtidens villafiber

Vill du koppla upp dig mot den digitala staden? Börja här!

Vill du veta mer?

Största möjliga valfrihet

I en snar framtid kommer också våra vardagshjälpmedel att vara uppkopplade, man kan redan idag köpa kylskåp som kan berätta för dig vad som finns däri. Och vad som saknas.

Men för att på ett bra sätt kunna ta en del av den digitala gemenskapen krävs en stabil och högpresterande uppkoppling. Fiber.

Fiber är stabilare, säkrare och har en högre kapacitet än andra typer av uppkopplingar och är dessutom framtdissäkert.

Fiber innebär nya möjligheter. Det är dock viktigt att påpeka att den inte tar bort den infrastruktur som finns idag. Fiber kan användas parallellt med exempelvis kabel-TV om man så vill.

Stadsnätsbolaget bygger så kallade öppna nät som är leverantörsoberoende. Det innebär största möjliga frihet för dig att själv välja tjänsteleverantör.
Fri konkurrens helt enkelt!

Stadsnätsbolaget

Stadsnätsbolaget lanserade år 2016 ett nytt koncept som heter Digital Stad. Koncernen har sedan år 2009 varit pionjärer inom förläggning av fiber till villamarknaden. Under vår tid har vi byggt ut fiber till över 19 kommuner och försett cirka 70 000 fastigheter med fiber. Vi levererar ett öppet och neutralt nät med lika villkor för både leverantörer och för slutkund.

Adress

Lings väg 2
16970 Solna
Sverige